uterine apoplexy

Plasenta’nın erken ayrılışını takiben, gebe uteras’ta kas lifleri arasına kan… devamı uterine apoplexy

urinary apparatus

Böbrekler ve idrar yollarının oluşturduğu sistem; üriner sistem