urinary apparatus

Böbrekler ve idrar yollarının oluşturduğu sistem; üriner sistem

urinary plasminogen activator

İdrarda bulunan fibrinojen aktivatörü. Bk. urokinase