urinary antiseptics

İdrar yollarındaki patojen mikroorganizmaları öldürücü ilaçlar; üriner antiseptikler.

uterine apoplexy

Plasenta’nın erken ayrılışını takiben, gebe uteras’ta kas lifleri arasına kan… devamı uterine apoplexy