urogenital system

Üriner sistem ile üreme sistemi’nin bir arada oluşturduğu sistem; boşaltım-üreme… devamı urogenital system

urinary system

İdrar oluşması ve boşaltımı ile ilgili organlar (böbrekler, üreterler, mesane… devamı urinary system

United States Pharmacopeia

Amerikan Kodeksi,