J wave

Elektrokardiyogram’da, QRS kompleksi ile S-T segmentinin birleşme yerinde oluşan defleksiyon;… devamı J wave