Jacques plexus

Fallop borusu (tuba uterina)’nun kas tabakası içindeki sinir ağı; Jacques… devamı Jacques plexus

J point

Elektro-kardiyogram’da, QRS kompleksi ile S-T segmentinin birleştiği nokta; J noktası

Jacobson’s plexus

Jacobson pleksusu. Bk. tympanic plexus