juxtaglomerular apparatus

Böbrekte afferent arteryol’ün glomerüler ucunu çevreleyen, renin senteziyle görevli hücrelerin,… devamı juxtaglomerular apparatus

jugular venous arch

Sağ ve sol vena jugularis anterior’u -sternum’un üzerinde-birbirine bağlayan ven;… devamı jugular venous arch

jugum (L.)

İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum