jugum (L.)

İki oluşumu birbirine bağlayan kabartı; jugum ilgili terimler joint fracture,… devamı jugum (L.)