J point

Elektro-kardiyogram’da, QRS kompleksi ile S-T segmentinin birleştiği nokta; J noktası… devamı J point