fomite

Herhangi bir enfeksiyonla teması olan ve bu enfeksiyonu nakletme özelliği… devamı fomite

Fanconi’s pancytopenia

Fanconi pansitopenisi. Bk. Fanconi’s anemia

Fowler’s position

Yatan hastada, sırtın yükseltilişi, bacakların dizden hafif bükülüşüyle belirgin pozisyon;… devamı Fowler’s position