fomite

Herhangi bir enfeksiyonla teması olan ve bu enfeksiyonu nakletme özelliği… devamı fomite

Fanconi’s pancytopenia

Fanconi pansitopenisi. Bk. Fanconi’s anemia