fomite

Herhangi bir enfeksiyonla teması olan ve bu enfeksiyonu nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim, organizma veya yüzey.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir