abortive

1- Eksik veya yetersiz gelişmiş; kusurlu. 2-Düşük yapıcı; abortif.