spontaneous abortion

Herhangi bir girişim olmaksızın kendiliğinden oluşan düşük; spontan düşük,