infected abortion

Gebelik ürününün enfekte oluşu ile belirgin düşük; enfekte düşük,