avortement

(F.): Avortman. Bk. abortion.

recurrent abortion

Tekrarlayıcı düşük. Bk. habitual abortion