missed abortion

20. gebelik haftasından önce ölen embriyo veya fetüsün, -dışarı atılmaksızın-… devamı missed abortion