avortement

(F.): Avortman. Bk. abortion.

early abortion

Gebeliğin ilk 6 haftası içinde oluşan düşük; erken düşük,

abortion

1- Gebeliğin, fetüs rahim dışında yaşama yeteneği kazanmadan önce kendiliğinden… devamı abortion