avortement

(F.): Avortman. Bk. abortion.

recurrent abortion

Tekrarlayıcı düşük. Bk. habitual abortion

habitual abortion

Birbirini izleyen 3 veya daha fazla gebeliğin düşükle sonlanması hali;… devamı habitual abortion