lime water

Kireç suyu. Bk. aqua calcis.

water

Molekülü iki hidrojen atomunun bir oksijen atomuyla birleşmesinden oluşan, canlılar… devamı water