distilled water

Damıtma suretiyle arıtılmış su; damıtık su; arı su; distile su.