water-borne

Su ile iletilen; özellikle enfekte suyun içilmesiyle geçen.