parenteral absorption

Herhangi bir ilacın enjeksiyon sonucu emilerek vücuda girişi,

sterile water

Enjeksiyon amacıyla kullanılan, mikroplardan arındırılmış su; ampul içindeki damıtık su;… devamı sterile water