sublingual absorption

Herhangi bir ilacın dil altından emilerek vücuda girişi.

parenteral absorption

Herhangi bir ilacın enjeksiyon sonucu emilerek vücuda girişi,

enteral absorption

Bk. intestinal absorption.