sublingual absorption

Herhangi bir ilacın dil altından emilerek vücuda girişi.