cutaneous absorption

Herhangi bir ilacın deri yoluyla emilerek vücuda girişi,

absorption

1- Bir maddenin diğer bir maddeyi içine çekmesi; emme; emilim;… devamı absorption