nucleic acids

Nükleotidlerin birleşmesinden oluşan bileşikler; hücre çekirdeğinde bulunan, fosforik asit, pentoz… devamı nucleic acids

virus

Elektron mikroskopu aracılığıyla görülebilen, ince süzgeçten geçebilme yeteneğine sahip, kapsid… devamı virus

transfer RNA (tRNA)

Protein sentezi için, belli bir amino asidi kendisine bağlayarak ribozom’a… devamı transfer RNA (tRNA)