DNA

Deoksiribonükleik asit. Bk. deoxyribonucleic acid.