DNA

Deoksiribonükleik asit. Bk. deoxyribonucleic acid.

deoxyribonucleic acid

(DNA): Kromozom ve genlerin kimyasal yapısını oluşturan, pentoz türü olarak… devamı deoxyribonucleic acid