phosphatemia

Kanda fosfat miktarının artışı; fosfatemi.

hypophosphaturia

İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu; fosfatların idrarla atılımında… devamı hypophosphaturia

hyperphosphatemia

Kanda aşırı miktarda fosfat bulunuşu hali; hiperfosfatemi.