phosphatemia

Kanda fosfat miktarının artışı; fosfatemi.

hyperphosphatemia

Kanda aşırı miktarda fosfat bulunuşu hali; hiperfosfatemi.

hypophosphatemia

Kanda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu; hipofosfatemi