adenosine diphosphate

Adenozin trifosfat’tan bir fosfat grubu ayrılmasıyla oluşan bileşik; adenozin difosfat