demonophobia

Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)’dan aşırı korkma; demonofobi.

nyctophobia

Karanlıktan aşırı ürkme; gece karanlığından korkma; karanlık korkusu; niktofobi.

cheimaphobia

Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma; keimafobi; keymafobi

climacophobia

Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma;merdiven korkusu; klimakofobi.