zooprophylaxis

Hastalığın hayvandan insana bulaşmaması için gerekli önlemlerin alınması; zooprofilaksi