zoopery

Çeşitli hayvanlar üzerinde araştırma amacıyla deney yapma; zooperi.