graft-versus-host reaction

Transplantasyon’dan, özellikle kemik iliği transplantasyonundan sonra gref’in alıcıya tepkisi sonucu… devamı graft-versus-host reaction

xenograft

Ksenogref. Bk. heterograft

zooplasty

Zooplasti. Bk. zoografting