isogeneic graft

İzojeneik gref. Bk. isograft.

graft-versus-host reaction

Transplantasyon’dan, özellikle kemik iliği transplantasyonundan sonra gref’in alıcıya tepkisi sonucu… devamı graft-versus-host reaction

xenograft

Ksenogref. Bk. heterograft