zoograft

Hayvandan alınarak insana aktarılan gref; hayvan grefi; zoogref.