surgical abdomen

Cerrahi karın, Bk. acute abdomen