Arias-Stella reaction

Dış gebeliğe eşlik etmek üzere, endometriyum’un atipik glanduler proliferasyon gösterişi;… devamı Arias-Stella reaction

ectopic pregnancy

Ektopik gebelik. Bk. extrauterine pregnancy

abdominocyesis

Karın dış gebeliği. Bk. abdominal pregnancy.