ectopic pregnancy

Ektopik gebelik. Bk. extrauterine pregnancy

abdominocyesis

Karın dış gebeliği. Bk. abdominal pregnancy.