Swiss-cheese hyperlasia

İsviçre peyniri görünümünde hiperplazi. Bk. cystic glandular hyperplasia of the… devamı Swiss-cheese hyperlasia

Arias-Stella reaction

Dış gebeliğe eşlik etmek üzere, endometriyum’un atipik glanduler proliferasyon gösterişi;… devamı Arias-Stella reaction