high risk gravida

Kendisi veya gelişen fetüs açısından yüksek oranda tehlikeye maruz gebe;… devamı high risk gravida

phantom pregnancy

Hayali gebelik. Bk. pseudopregnancy

multiple pregnancy

Uterus’ta birden fazla fetüs gelişimi ile belirgin gebelik; çoğul gebelik