false pregnancy

Yalancı gebelik. Bk. pseudopregnancy

gemellary pregnancy

İkiz gebelik. Bk. twin pregnancy