pindolol

Hipertansiyon tedavisinde tablet şeklinde kullanılan, beta-adrenerjik reseptör blokeri, antihipertansif ilaç;… devamı pindolol