sphygmomanometry

Arteryel kan basıncının, sfigmomanometre aracılığıyla ölçülmesi; sfigmomanometri.

aneroid sphygmomanometer

Kan basıncı değerini göstermek üzere, derecelenmiş dairesel düzlem üzerinde hareketli… devamı aneroid sphygmomanometer

sphygmomanometer

Arteryel kan basıncını ölçen alet; tansiyon aleti; sfigmomanometre.

vagovagal reflex

Solunum yollarındaki afferent vagal sinirlerin herhangi bir nedenle (endotrakeal tüp… devamı vagovagal reflex