sphygmomanometry

Arteryel kan basıncının, sfigmomanometre aracılığıyla ölçülmesi; sfigmomanometri.

sphygmomanometer

Arteryel kan basıncını ölçen alet; tansiyon aleti; sfigmomanometre.