sound waves

Hava ya da diğer bazı ortamlar aracılığıyla iletilerek -ses duyumu… devamı sound waves

ocular pressure

Göz basıncı. Bk. intraocular pressure