sound waves

Hava ya da diğer bazı ortamlar aracılığıyla iletilerek -ses duyumu… devamı sound waves

phonopathy

Ses organlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık; fonopati.

phonometer

Sesin alçaklık ve yüksekliğini, dolayısıyla şiddetini ölçmede kullanılan alet; fonometre.