sound waves

Hava ya da diğer bazı ortamlar aracılığıyla iletilerek -ses duyumu… devamı sound waves

phonogram

Fonografi yoluyla elde edilen çizelge; fonogram.