pindolol

Hipertansiyon tedavisinde tablet şeklinde kullanılan, beta-adrenerjik reseptör blokeri, antihipertansif ilaç;… devamı pindolol

phentolamine mesylate

Hipertansiyon ve feokromositom’a bağlı hipertansif krizlerin tedavisinde ağızdan (tablet) ya… devamı phentolamine mesylate

enalapril maleate

Hipertansiyon tedavisinde ağızdan tablet şeklinde veya intravenöz kullanılan, anjiyötensin I’i… devamı enalapril maleate

timolol maleate

Hipertansiyon, sinüs taşikardisi, atriyal ekstrasistol, taşiaritmi tedavisinde ve angina pektoris… devamı timolol maleate