acebutolol

Hipertansiyon, sinüs taşikardisi, sürekli atriyal ekstrasistol tedavisinde, angina pektoris ve ventriküler aritmi profilaksisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, damar kasmdaki beta-adrenerjik reseptörleri bloke edici, antihipertansif bir ilaç; asebutolol.

Bir Cevap Yazın