enalapril maleate

Hipertansiyon tedavisinde ağızdan tablet şeklinde veya intravenöz kullanılan, anjiyötensin I’i anjiyotensin II’e çevirici enzim (ACE)’i inhibe edici, antihipertansif ilaç; enalapril maleat.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.