enalapril maleate

Hipertansiyon tedavisinde ağızdan tablet şeklinde veya intravenöz kullanılan, anjiyötensin I’i anjiyotensin II’e çevirici enzim (ACE)’i inhibe edici, antihipertansif ilaç; enalapril maleat.

Bir Cevap Yazın