enalapril maleate

Hipertansiyon tedavisinde ağızdan tablet şeklinde veya intravenöz kullanılan, anjiyötensin I’i… devamı enalapril maleate