multiple pregnancy

Uterus’ta birden fazla fetüs gelişimi ile belirgin gebelik; çoğul gebelik

plural pregnancy

Çoğul gebelik; plüral gebelik. Bk. multiple pregnancy