acephaly

Başın olmayışı ile belirgin doğuştan anormali; asefali.

acephalus

Başsız hilkat garibesi; asefal.

acephalous

Başı olmayan, başsız; asefalus