acephaly

Başın olmayışı ile belirgin doğuştan anormali; asefali.

acephalism

Asefalizm. Bk. acephalia

acephalia

Başın doğuştan bulunmayışı hali; asefali.