generalized peritonitis

Tüm karın zarını tutan peritonit; yaygın peritonit

mesovarium

(L.) : Ligamentum latum uteri ile ovaryum’un ön kenarı arasındaki… devamı mesovarium