Schultz-Charlton phenomenon

Schultz-Charlton fenomeni. Bk. Schultz-Charlton reaction

tibial phenomenon

Tibiyal fenomen. Bk. Strümpell’s sign.

palmoplantar phenomenon

Palmoplantar fenomen. Bk. Filipovitch’s sign