Schultz-Charlton phenomenon

Schultz-Charlton fenomeni. Bk. Schultz-Charlton reaction

raspberry tongue

Kızılda, döküntülerin başlangıcından 23 gün sonra görülen beyaz pası kaybolmuş,… devamı raspberry tongue

Dick test

Kızıl etkenine karşı kişinin duyarlığını belirlemede kullanılan bir deri içi… devamı Dick test

Schultz-Charlton reaction

Kızıl hastalığında kırmızımtrak deri döküntüsü gösteren bölge içine kızıl antitoksini… devamı Schultz-Charlton reaction