Schultz-Charlton phenomenon

Schultz-Charlton fenomeni. Bk. Schultz-Charlton reaction

Dick test

Kızıl etkenine karşı kişinin duyarlığını belirlemede kullanılan bir deri içi… devamı Dick test

raspberry tongue

Kızılda, döküntülerin başlangıcından 23 gün sonra görülen beyaz pası kaybolmuş,… devamı raspberry tongue