Schultz-Charlton phenomenon

Schultz-Charlton fenomeni. Bk. Schultz-Charlton reaction

Dick test

Kızıl etkenine karşı kişinin duyarlığını belirlemede kullanılan bir deri içi… devamı Dick test