syringotomy

Fistüle kesi yapma; bu amaçla yapılan ameliyat; siringotomi

microincision

Mikroskop yardımıyla yapılan çok küçükkesi; mikroinsizyon.

Lennander’s incision

Lennander kesisi. Bk. paramedian incision